Skogsföretag i Arvidsjaur

 

Vi har en flexibel arbetsstyrka och tar emot såväl små som stora jobb. Vårt team har en yrkesskicklighet som garanterar, ur ett ekonomisk och ekologiskt perspektiv, att avverkningen genomförs på bästa sätt. Vi beaktar allt från markskador till virkets kvalité efter avverkningen. När det gäller skogsvärdering har vi en lång erfarenhet av att bedöma virkesvärdet. Vi tillhandahåller långsiktiga lösningar för ditt skogsbruk.

avverkning

Om företaget:

Carl-Henry Lundström driver företaget och har mångårig erfarenhet av stämpling av skog och värdering. Han hjälper dig med långsiktig planering för din skog och mark. Det kan gälla frågor angående skogens värde, det skogsvårdsmässiga tillståndet, avkastningsmål, avverkning och underhåll av din skog. Tillsammans upprättat ni plan med konkreta innehåll och mål. Du som skogsägare ska ha en god framförhållning och känna dig trygg med dina beslut gällande din skog. Företaget har goda referenser i branschen.

skogsföretag

Maskinpark och arbetsmetoder:

Vi har en lång erfarenhet av skogsvårdsplanering. När det gäller lagar som berör skogsvård och ditt bestånd, har vi den kunskap som krävs. Vad det än gäller, Skogslagen, Naturskyddslagen eller Lagen om bekämpning av skogsskador. Vi hjälper dig även med ekonomiska frågor kring finansiering och statsstöd för skogsvårdande projekt. Kontakta oss om du har frågor. Vi delar gärna med oss av våra erfarenheter.